طراحی و نظارت

خانه طراحی و نظارت
team

مشاوره ، طراحی و نظارت :

در پروژه های فنی و مهندسی ، از لحظه تصمیم گیری به شروع یک پروژه تا پایان آن ، همه فرآیند ها متناسب با ایده های اولیه آن شکل می گیرند. لذا اصلی ترین بخش از ماهیت یک پروژه به مشاوره و طراحی و نحوه اجرای برنامه ها مرتبط است که در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر می بایست  نیاز مشتریان ، کارفرمایان و مدیران شبکه ، مورد بررسی و آنالیز دقیق قرار گیرد .
با توجه به گستردگی و پیچیدگی پروژه های فیبر نوری همواره انتخاب شرکت های مشاور ، گروه طراحی حرفه ای و پیمانکاران اجرایی با تجربه از دغدغه های اصلی مشتریان و کارفرمایان بوده است . بنابراین شرکت فرانیر با بکارگیری حداکثر توان فنی و تخصصی و همچنین با تکیه بر پیاده سازی استاندارد های بین المللی ، در بخش های مشاوره – طراحی و نظارت خدماتی را به شرح زیر ارائه می نماید:

حوزه مشاوره :

به عنوان یک تیم مشاوره تخصصی در کنار شما خواهیم بود .
 • شناسنامه تکمیلی تولیدکنندگان و تامین کنندگان مطرح داخلی و خارجی
 • شناسنامه تکمیلی پیمانکاران و شرکت های همکار در حوزه شبکه های فیبر نوری
 • آنالیز دقیق و مستندات فنی محصولات و تجهیزات فنی شبکه
 • نیازسنجی بر اساس استاندارد های روز و طرح موجود
 • بررسی هزینه ها و زمان سنجی اجرای دقیق برنامه ها
 • بررسی های تکمیلی در خصوص واردات و صادرات تجهیزات شبکه از ابتدا تا انتها

حوزه طراحی :

متخصصان و مهندسین شرکت به عنوان ابزاری قدرتمند و کارآمد همواره در جهت اجرای اهداف مورد نظر کارفرمایان و مشتریان تلاش می کنند .
 • طراحی شبکه های روستایی ، شهری و بین شهری
 • طراحی شبکه های فیبر نوری بر اساس پروتکل ها و توپولوژی های FDDI,FOA,TIA
 • ارائه راهکارهای بسترسازی داخلی و خارجی ، کابلکشی ، نصب و راه اندازی تجهیزات
 • تشکیل کارگروه های اضطراری و تخصصی ، ویژه ی راه اندازی و رفع عیب سریع بخش های یک پروژه

حوزه نظارت : 

تیم طراحی و اجرایی شرکت فرانیر به عنوان بازوی مدیریتی اجرایی مدیران درسازمان ها و پروژه ها ، همسو با اهداف مورد نظر در اجرای پروژه ها و نظارت بر عملکرد نیروهای های انسانی ، شرکت های پیمانکار و تجهیزات بر اساس  طراحی های ارگونومی ساختار یافته همراه همیشگی شما در نظارت بر اجرای شبکه های فیبر نوری خواهد بود
 • جمع آوری و به روز رسانی استانداردهای مخابراتی انجمن مخابرات ایران ، شرکت مخابرات و ارتباطات زیرساخت
 • پیاده سازی استاندارد های اجرایی شبکه های فیبر نوری بین المللی
 • تجربه نظارتی پروژه های شهری ، از جمله همکاری درپروژه فیبر نوری زیرساخت شهر الکترونیک شهرداری
 • گذراندن دوره های تخصصی فیبر نوری شرکت مخابرات استان خراسان رضوی و کسب مدارک مربوط
 • آنالیز دقیق زمان اجرای پروژه ها و بررسی پیشرفت امور با نرم افزار های تخصصی
 • مدیریت مالی ، زمانی و سازمانی در پروژه ها با  مقیاس شبکه های کوچک -  شبکه محلی ، شبکه های شهری .