مناقصه مزایده فیبر نوری مخابرات شبکه برق مشهد فرانیر faranir.com

مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل هوایی

عنوان: واگذاری نگهداری شبکه کابل هوایی ،واگذاری خطوط ،MDF مرکز مخابرات ولیعصر (عج) اداره مخابرات شهرستان بردسکن مناقصه گزار: مخابرات خراسان رضوی تاریخ انتشار: 1396/03/31 ارسال اسناد تا: 1396/04/10 شرح آگهی: منطقه خراسان رضوی در نظر دارد جهت نگهداری شبکه کابل...
ادامه مطلب